Thư Ngỏ

Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hà Nội đang chứng kiến một sự thay đổi ở phía Tây. Tại đó một điển hình về môi trường sống mới – tiện nghi hơn, trong lành hơn đang dần hình thành.

Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hà Nội đang chứng kiến một sự thay đổi ở phía Tây. Tại đó một điển hình về môi trường sống mới – tiện nghi hơn, trong lành hơn đang dần hình thành.