Sơ đồ mặt bằng

Tổng diện tích lô đất 11.6 ha

 • Mật độ xây dựng khu 36%
 • Chiều cao: 3 - 4 tầng
 • Hồ điều hòa 4.5 ha

Tổng số căn liền kề, biệt thự: 350 căn

 • Khu H7: 183 căn
 • Khu H10: 52 căn
 • Khu H6: 49 căn
 • Khu H11: 66 căn

Tổng diện tích lô đất 11.6 ha

 • Mật độ xây dựng khu 36%
 • Chiều cao: 3 - 4 tầng
 • Hồ điều hòa 4.5 ha

Tổng số căn liền kề, biệt thự: 350 căn

 • Khu H7: 183 căn
 • Khu H10: 52 căn
 • Khu H6: 49 căn
 • Khu H11: 66 căn