Chủ đầu tư

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Chủ đầu tư: Daewoo EC Nhà phát triển dự án: Công ty TNHH phát triển T.H.T

Thư Ngỏ

Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hà Nội đang chứng kiến một sự thay đổi ở phía Tây. Tại đó một điển hình về môi...